Dział Wsparcia Organizacji Procesu Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje zadania w zakresie planowania, organizacji i rozliczania dydaktyki. Koordynuje proces kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających.

  • Druki do pobrania - studia I i II stopnia, j.m

  • Druki do pobrania - studia podyplomowe, kursy dokształcające