Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity)

ZARZĄDZENIE NR 131/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/2019 Rektora US z dnia 11 września 2019 r.