ZARZĄDZENIE NR 131/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131/2019 Rektora US z dnia 11 września 2019 r.