Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

Zarządzenie nr 55/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2016 roku
w sprawie organizacji praktyk na kierunkach prowadzących kształcenia nauczycielskie na studiach wyższych prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim