Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zarządzenie nr 131/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 roku
w sprawie organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik nr 1