ZARZĄDZENIE NR 150/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi