ZARZĄDZENIE NR 150/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

 

Poniżej znajdziecie Państwo wzory druków dotyczących rozliczenia opieki nad praktykami zawodowymi:

Sprawozdanie z odbytej praktyki – wzór

Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk zawodowych – wzór