Witamy na stronie internetowej Działu Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego, którego pracownicy działu stanowią część administracji ogólnouczelnianej w pionie Prorektora ds. Kształcenia.

Dział zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z organizacją procesu kształcenia oraz rozliczaniem obciążeń dydaktycznych.

Do zadań działu należy w szczególności:

  • obsługa administracyjna spraw z zakresu kształcenia na studiach I, II stopnia i j.m., podyplomowych i innych form kształcenia
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie obciążeń dydaktycznych pracowników dydaktycznych US
  • prowadzenie dokumentacji obciążeń dydaktycznych pracowników dydaktycznych z zewnątrz na umowę o dzieło i umowę – zlecenie, umów na świadczenie usług edukacyjnych
  • prowadzenie sprawozdań statystycznych z zakresu realizacji działalności dydaktycznej prowadzonych jednostek i przekazywanie danych do Pol-nu
  • współpraca z wydziałami z innymi jednostkami administracyjnymi
  • archiwizowanie dokumentacji prowadzonych jednostek oraz działu