Nostryfikacja – procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

ZARZĄDZENIE 192/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Załącznik 1 do Zarządzenia  192/2020 – wniosek o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej

Załącznik 2 do Zarządzenia  192/2020 – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie