Akredytacja – postępowanie w którym Polska Komisja Akredytacyjna działa jak niezależna instytucja na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Więcej informacji pod adresem : https://www.pka.edu.pl/

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje i akty prawne, z których można skorzystać podczas przygotowywania raportu samooceny na potrzeby oceny programowej kierunków studiów przeprowadzanej przez Polską Komisję Akredytacyjną

Prezentacja uczelni (wersja edytowalna sporządzona na dzień 26 października 2021 roku)

Misja i strategia   (Uchwała nr 106/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028 w formacie PDF)

Regulamin studiów w Uniwersytecie Szczecińskim (obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zdalnej oceny programowej (FAQ przygotowany przez PKA)