TWORZENIE I URUCHAMIANIE KOLEJNEGO CYKLU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA:

Wzór programu nowotworzonych studiów podyplomowych

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
(załącznik 3 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Karta nowotworzonych studiów podyplomowych
(załącznik 4 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Karta uruchomienia kolejnego cyklu studiów podyplomowych
(załącznik 5 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Karta nowotworzonej innej formy kształcenia
(załącznik 6 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Karta uruchomienia kolejnego cyklu innej formy kształcenia
(załącznik 7 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

 

PLANOWANIE I ROZLICZANIE DYDAKTYKI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I INNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA:

Kalkulacja finansowa
(załącznik 8 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Obciążenia zajęciami dydaktycznymi
(załącznik 9 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia
(załącznik 10 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 1  do Zarządzenia nr 150/2022 Rektora US)

Sprawozdanie częściowe z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 150/2022 Rektora US)

Wniosek w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny dydaktyczne na studiach podyplomowych
(załącznik 3 do Zarządzenia nr 150/2022 Rektora US)

Wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego
(załącznik 4 do Zarządzenia nr 150/2022 Rektora US)

Rozliczenie finansowe
(załącznik 5 do Zarządzenia nr 150/2022 Rektora US)

Tabela stawek za godziny realizowane na studiach podyplomowych
(załącznik 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

 

DRUKI DO ZAWIERANIA I ROZLICZANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH:

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów o dzieło na opracowanie zajęć dydaktycznych:

załącznik 4 umowa-o-dzieło-11-2017
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych:

załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (W. Teologiczny)