PLANOWANIE I ROZLICZANIE DYDAKTYKI NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Wzór programu nowotworzonych studiów podyplomowych

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
(załącznik 3 do Zarządzenia 11/2020 Rektora US)

Wzór programu studiów podyplomowych (dostosowanie do ustawy)

Wniosek o uruchomienie kolejnego cyklu kształcenia studiów podyplomowych
(załącznik 4 do Zarządzenia 11/2020 Rektora US)

Kalkulacja finansowa
(załącznik 9 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Obciążenia zajęciami dydaktycznymi
(załącznik 10 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia
(załącznik 11 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 12  do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Sprawozdanie częściowe z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 13 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Wniosek w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny dydaktyczne ze środków podyplomowych
(załącznik 14 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Przyznanie dodatku zadaniowego
(załącznik 15 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Rozliczenie finansowe
(załącznik 16 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Tabela stawek za godziny realizowane na studiach podyplomowych
(załącznik 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Dodatek zadaniowy dla kierowników studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz pracowników prowadzących obsługę
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

DRUKI DO ZAWIERANIA I ROZLICZANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH:

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów o dzieło na opracowanie zajęć dydaktycznych:

załącznik 4 umowa-o-dzieło-11-2017
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych:

załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (W. Teologiczny)