Wzór programu kształcenia dla kursu dokształcającego

Karta utworzonego kursu dokształcającego
(załącznik 24 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Karta uruchomienia kolejnego cyklu kształcenia kursu dokształcającego
(załącznik 25 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Karta utworzonego szkolenia
(załącznik 26 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Karta uruchomienia kolejnego cyklu kształcenia szkolenia
(załącznik 27 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Kalkulacja finansowa
(załącznik 13 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Obciążenia zajęciami dydaktycznymi
(załącznik 14 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia
(załącznik 15 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 16 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Sprawozdanie częściowe z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 16a do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Refundacja wynagrodzeń
(załącznik 17 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Przyznanie dodatku specjalnego
(załącznik 18 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Lista wypłat za godziny dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach
(załącznik 19 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Rozliczenie finansowe
(załącznik 20 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Stawki podstawowe
(załącznik 1 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Maksymalne wskaźniki przeliczeniowe
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Zasady wynagradzania kierowników odpłatnych form kształcenia i obsługi administracyjnej
(załącznik 3 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

DRUKI DO ZAWIERANIA I ROZLICZANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH:

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów o dzieło na opracowanie zajęć dydaktycznych:

załącznik 4 umowa-o-dzieło-11-2017
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych:

załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (W. Teologiczny)