Wzór programu kształcenia dla kursu dokształcającego

 

Karta nowotworzonej innej formy kształcenia
(załącznik 6 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Karta uruchomienia kolejnego cyklu  innej formy kształcenia
(załącznik 7 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Kalkulacja finansowa
(załącznik 8 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Obciążenia zajęciami dydaktycznymi
(załącznik 9 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia
(załącznik 10 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 11 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Sprawozdanie częściowe z wykonania zajęć dydaktycznych
(załącznik 12 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Wniosek w sprawie wynagrodzeń za godziny dydaktyczne na kursach i szkoleniach
(załącznik 13 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego ze środków kursów i szkoleń
(załącznik 14 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Rozliczenie finansowe
(załącznik 15 do Zarządzenia nr 133/2020 Rektora US)

Stawki podstawowe
(załącznik 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

Wysokość wynagrodzenia kierowników kursów, szkoleń oraz pracowników wykonujących obsługę administracyjną
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora US)

DRUKI DO ZAWIERANIA I ROZLICZANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH:

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów o dzieło na opracowanie zajęć dydaktycznych:

załącznik 4 umowa-o-dzieło-11-2017
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych:

załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych(Wydział Teologiczny)