[Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów o dzieło na opracowanie zajęć dydaktycznych:

załącznik 4 umowa-o-dzieło-11-2017
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych

Druki związane z zawieraniem i rozliczaniem umów zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych:

załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych

Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (W. Teologiczny)

Informacja o kompetencjach i doświadczeniu do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z par. 6 ust. 5  Zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło W Uniwersytecie Szczecińskim stanowiących załącznik do Zarządzenia Rektora nr 140/2019 w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło, do pierwszego wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie, dołączyć należy:
– CV zleceniobiorcy,
– kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzenie zdobycia kolejnych stopni naukowych lub tytułu naukowego,
– dorobek naukowy,

a dla profilu praktycznego:
– CV zleceniobiorcy,
– kopię dyplomu.