PRZYGOTOWANIE PROGRAMÓW DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH:
Wzór programu  kształcenia dla studiów III stopnia (od roku ak. 2017/18)pobierz

Wzór programu  kształcenia dla studiów III stopniapobierz

Plan studiów – formularz w Excel – pobierz

Jednolity opis przedmiotu / modułu kształcenia
(zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2012 Rektora US z dnia 19 marca 2012 r.) – pobierz

Wniosek – pismo do Rektora  o utworzenie studiów doktoranckich – pobierz

Analiza finansowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
(załącznik 5 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US)

Karta niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia
(załącznik 21 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US)

 

INNE:
Maksymalne wskaźniki przeliczeniowe
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US)

Zasady wynagradzania kierowników odpłatnych form kształcenia i obsługi administracyjnej
(załącznik 3 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US)